Inlägg märkta "vandringsleder"

21

oktober

Naturreservatet Osbecks bokskogar

bokskogena680
Foto; Carl Stridsberg

Osbecks bokskogar är ett naturreservat i Laholms kommun i Halland.
Mellan Östra Karup och Hasslöv upp på norrsidan av Hallandsåsen ligger detta 273 hektar stora reservat som varit skyddat sedan 2008. Ädellövskog dominerar området.

stormfalle680


De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år.

ticka680


Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen.
Det har medfört en biologisk mångfald i området. Här finns dagsländor, bäcksländor och öring. I fuktiga områden trivs rutlungmossa och dunmossa.

KÄLLA [Wikipedia]

Just här där jag tagit bilderna finns det en fin utsiktsplats med serviceinrättningar och parkeringsplats.
Här kan man även gå på de olika långa vandringslederna.

utsiktsplatsen

På sommaren kan man efter vandringen avsluta dagen med ett dopp i “Sveriges största badbalja, Mellbystrand/Skummeslöstrand” hela 12 km lång sandstrand, Sveriges längsta!

Läs även mer om Osbecks Boksskogar här på Länsstyrelsens sajt! 

12

januari

Naturupplevelser i Småland – attraktivt för utländska turister!

Ekskogen_Visingso_640
Bilden; Ekskogen på Visingsö är Sveriges största sammanhängande ekskog. Visingsö ingår i biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Fotograf/Källa:Simon Jonegård

Tre av fyra utländska turister som är på semester i Småland ägnar sig åt en eller flera olika friluftsaktiviteter. Det visar de två olika undersökningar som destinationsmarknadsorganisationen Smålands Turism har låtit genomföra sommaren 2012. De mest populära aktiviteterna är vandring, cykling och paddling.

paddling
Foto/Källa; www.smalandsbilder.se 

Läs mer på vår systersajt ListitSweden.se här!