Inlägg märkta "sportfiske"

17

april

Fler åtgärder krävs för havsöringen!

havsoring650
Fotograf/Källa:Linus Meyer

Sportfiskarna har nyligen sammanställt en rapport över havsöringens status i hela landet. Rapporten visar tydligt att man med rätt åtgärder kan få ett mycket bra sportfiske efter den attraktiva fisken.

– Det finns både väldigt bra och dåliga exempel längs landets kuster. Västkusten har för närvarande ett historiskt bra havsöringsfiske medan exempelvis fisket i Bottenviken sviktar, kommenterar Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna.

Västkusten – havsöringseldorado

Västkusten har idag landets kanske bästa fiske efter havsöring. Långsiktigt fiskevårdsarbete och framsynta regleringar har här resulterat i starka självreproducerande bestånd och ett fantastiskt fiske med nästintill fångstgaranti i många områden. Ett flertal faktorer ligger bakom framgången:

effektiva kalkningsinsatser, åtgärdade vandringshinder, restaurerade lekområden och regleringar av fisket. Just denna tid på året i april-maj vallfärdar tusentals sportfiskare till kusten och fångar mängder av fina öringar.

– Ideellt fiskevårdsarbete ligger bakom mycket av havsöringens framgångssaga i väst. Mer resurser till fiskevård och kraftiga inskränkningar av nätfisket på grunt vatten skulle kunna förbättra fisket längs fler kustavsnitt, berättar Anders Karlsson.

Ny reglering av nätfisket bra – men nätförbud önskvärt

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen lanserat nya hårdare regler för nätfisket längs kusten från norska gränsen till Blekinge. Regleringen som började gälla från 1 januari är positiv för havsöringen och andra fiskarter i dessa områden då nätfiske förbjuds höst-vår på vatten grundare än tre meter. Från Blekinge till Bottenviken krävs dock kraftiga inskränkningar i nätfisket för att skydda öringen och möjliggöra ett samhällsekonomiskt långt mer lönsamt sportfiske. Havsöringen fiskas i regel inte yrkesmässigt, nätfiske bedrivs i stället inom den gråzon som benämns fritidsfiske.

Fria vandringsvägar gynnar öringen

Andra hinder för havsöringen är de tusentals dammar som saknar fiskväg, fellagda vägtrummor och vattenkraftverk som hindrar öringen från att nå tidigare lek- och uppväxtområden. Med fria vandringsvägar och restaurerade lekbiotoper gynnar man långsiktigt både öring och andra arter.

– Sammantaget krävs mer resurser för att på olika sätt gynna ökad självreproduktion, fisken måste även fredas bättre under den tid den lever i havet, avslutar Anders Karlsson.

Mer info: Anders Karlsson, 040-685 87 31

Läs hela havsöringsrapporten här. 

Mer om Sportfiskarna

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Adress
Sportfiskarna
Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma

Vår hemsida; http://www.sportfiskarna.se/

24

mars

Nya sjöar på Sportfiskekortet!

flicka_fiskar_i_sjo650
Fotograf/Källa:Bengt Olsson/Sportfiskarna

På Sportfiskarnas portal, Svenska Fiskevatten, säljs fiskekort till mer än 20 000 vatten.

Sportfiskarna Region Mälardalen kan nu erbjuda fiske på tre nya sjöar i Södertäljetrakten via det lokala Sportfiskekortet. De nya sjöarna är Vällingen, Glasbergasjön och Dånviken.

Bra abborrfiske på Vällingen!

Vällingen är en bra fiskesjö som ligger öster om välkända Yngern. Vällingen ska ha fint abborrfiske och chans till fångst av större fisk. Vällingen är näringsrik och har ett flertal fiskarter.
På sikt finns även förhoppning om att få till stånd en båtuthyrning i sjön.

Glasbergasjön och Dånviken ligger i närheten av Östertälje. Dånviken ska ha bra karpfiske.

Observera att Sportfiskekortet inte gäller för hela sjöarna utan i delar av sjöarna vilket framgår av kartorna på Sportfiskekortets webbplats.

Läs mer information om de nya sjöarna på: www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet

Se även; http://www.svenskafiskevatten.se/

24

januari

Vildmarksmässan 7-10 mars 2013 – det är här allt börjar!

Prylarna. Platserna. Upplevelserna.

Vildmarksmassan_Stockholmsm

Läs mer här på Hittaupplevelse.se!