Inlägg märkta "ÅrreNjarka"

15

augusti

Gun Mannberg & Lars Lindqvist hälsar välkommen till ÅrreNjarka Fjällby!

Välkommen till oss och ÅrreNjarka Fjällby!

Med lämningar ända från bronsåldern som vittnar om att Udden varit boplats under flera tusen år förstår man att här har det varit gott att leva. Omgiven av fiskrika sjöar och mycket vilt att jaga har livsbetingelserna för människorna som levt här genom årtusendena varit goda.


Gun Mannberg & Lars Lindqvist

1811 grundades här ett nybygge som fick namnet ÅrreNjarka och släkten Mannberg har drivit jordbruk här sedan 1820-talet.
De sista korna iväg våren 1969 och sedan dess har turismen  istället blivit den fasta inkomstkällan. Ännu finns ängsmarker och timrade förrådsbodar och ladugårdar som minner om den gamla tiden. I dag bygger vi som är femte generationen Mannberg vidare i Årrenjarka och satsar på turism i fjällmiljö med mat och logi och skapar nya äventyr för dig som besökare.
Fjällbyn ÅrreNjarka ligger efter den urgamla färdvägen mot fjällen och Norge. Här flyttade samer med sina renhjordar. Här har färdats vetenskapsmän alltsedan självaste Linné. Vi träffade kungar, nybyggare, gruvfogdar, präster och turister från när och fjärran. Alla passerade de Årrenjarka. Vi är vana att ge husrum och mat till människor på väg. Vi ser fram mot nya möten. Och vi vill gärna möta dig!

Gun Mannberg & Lars Lindqvist

Läs mer här om ÅrreNjarka